Projecten per discipline

Projecten worden weergegeven op alfabet. Zoekt u projecten van een specifieke discipline, klik dan hieronder op een van de diensten van PROVA en u krijgt een selectie te zien.

Evidence-based richtlijnontwikkeling

Methodologische ondersteuning en procesbegeleiding

Gynaecologische echografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

HARING Tool GRADE Diagnostiek

Werkzaamheden
Ontwikkeling tool GRADE diagnostiek
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Hemochromatose

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

HIV

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en publicatie richtlijn via website
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren

Influenzapandemie

Werkzaamheden
Evidence rapport en procesbegeleiding voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Inspannings-ECG

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Intoxicaties

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Jeugdreuma

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Koorts

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Laparoscopie en robotchirurgie

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en redactiewerkzaamheden bij opstellen Engelstalige aanbevelingen
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Lichen sclerosus

Werkzaamheden
Procesbegeleiding pressure-cook traject en evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lymeziekte

Werkzaamheden
Evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO !---->

Migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Mondzorg voor jeugdigen

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

MRI

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Nierfalen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Nierstenen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Onderste luchtweginfecties

Werkzaamheden
Interim projectmanagement
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
prova
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
Mobiel
E-mail
06 - 1005 7363
info@provaweb.nl