Web-based publicatie

Interactieve doorzoekbare publicatie van richtlijnen

PROVA heeft een methode van publicatie ontwikkeld, waarbij richtlijnen op internet worden gepubliceerd en gemakkelijk te doorzoeken zijn. De zorgverlener vindt snel de aanbeveling die hij in de spreekkamer kan gebruiken. Als hij meer achtergrondinformatie wil, dan kan hij steeds verder doorklikken.

Web-based richtlijnen zijn daarnaast eenvoudig te actualiseren. Via een commentaarknop kunnen betrokkenen hun mening geven over bepaalde delen van de richtlijn. Herziening kan dan ook per onderdeel plaatsvinden.

PROVA heeft een aantal richtlijnen 'vertaald' naar deze meer toegankelijke vorm. Bij de HIV-richtlijn wordt zelfs het onderhoud van de richtlijn via de website gedaan.

Projecten waarbij richtlijnen interactief en web-based zijn gepubliceerd zijn

Osteoporose

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Lees meer

Compressietechnieken

Werkzaamheden
Adviseur proces en methodologie bij ontwikkeling richtlijn
Opdrachtgever
IQ Healthcare

Lees meer

Mondzorg in de langdurige zorg

Werkzaamheden
Literatuuronderzoek
Opdrachtgever
SKILZ

Lees meer

Raynaud fenomeen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Advisering proces richtlijnontwikkeling NJi

Werkzaamheden
Advisering proces evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
NJi

Lees meer

Centraal veneuze katheter

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Erasmus Medisch Centrum

Lees meer

Advisering proces richtlijnontwikkeling SKILZ

Werkzaamheden
Advisering proces evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
SKILZ

Lees meer

Website Dutch GRADE Network

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud nieuwe website
Opdrachtgever
Dutch GRADE Network

Lees meer

COVID addendum spirometrie

Werkzaamheden
Ontwikkeling addendum bij praktijkrichtlijn spirometrie
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Corona Mondzorg

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij opstellen leidraad
Opdrachtgever
Mondzorg Alliantie

Lees meer

Derde molaar

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Antibioticumgebruik en mondzorg

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Decubitus

Werkzaamheden
Adviseur proces en methodologie bij ontwikkeling kwaliteitsstandaard
Opdrachtgever
IQ Healthcare

Lees meer

OSAS

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Mondzorg voor jeugdigen

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Zorginfecties

Werkzaamheden
Adviseur proces en methodologie bij ontwikkeling kwaliteitsstandaard
Opdrachtgever
IQ Healthcare

Lees meer

Nierfalen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Astma bij kinderen (herziening, kindergeneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Training richtlijnontwikkeling mondzorg

Werkzaamheden
Training evidence-based richtlijnontwikkeling voor mondzorgprofessionals die in richtlijnontwikkelcommissies participeren
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Wortelcariës bij ouderen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Antitrombotica en mondzorg

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Lees meer

Training evidence-based richtlijnontwikkeling

Werkzaamheden
Training evidence-based richtlijnontwikkeling voor verpleegkundigen en verzorgenden die in richtlijnwerkgroepen participeren
Opdrachtgever
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Lees meer

Inventarisatie financiering kwaliteitsontwikkeling

Werkzaamheden
Inventarisatie financiering kwaliteitsontwikkeling
Opdrachtgever
Regieraad Kwaliteit van Zorg

Lees meer

Spirometrie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Röntgendiagnostiek

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Richtlijnproducten en -verspreiding

Werkzaamheden
Voorzitter werkgroep
Opdrachtgever
IQ Healthcare

Lees meer

Infectiepreventie bij dermatochirurgische ingrepen

Werkzaamheden
Methodologische advisering
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

GRADE voor diagnostiek

Werkzaamheden
Opstellen rapport voor het werken met GRADE bij diagnostische vraagstukken
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Lees meer

HARING Tool GRADE Diagnostiek

Werkzaamheden
Ontwikkeling tool GRADE diagnostiek
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Lees meer

Ureum ademtest

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Gynaecologische echografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Echografie van de prostaat

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Audiometrie

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

30-minuten office bloeddrukmeting

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

24-uurs bloeddrukmeting

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Diagnostisch Toets Overleg

Werkzaamheden
Schrijven handleiding diagnostisch toetsoverleg
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap en SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Advisering methodologie richtlijnontwikkeling GGZ

Werkzaamheden
Advisering methodologie evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Trimbos Instituut

Lees meer

Training GRADE

Werkzaamheden
GRADE scholing voor dermatologen
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Training richtlijnontwikkeling

Werkzaamheden
Training richtlijnontwikkeling voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Lees meer

Laparoscopie en robotchirurgie

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en redactiewerkzaamheden bij opstellen Engelstalige aanbevelingen
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Lees meer

Migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Lees meer

Verstandelijke beperking

Werkzaamheden
Advisering bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Postnatale zorg

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Early onset sepsis

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Jeugdreuma

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Follow-up pediatrische intensive care (PICU)

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Coeliakie

Werkzaamheden
Adapteren Europese richtlijn voor Nederlandse situatie
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Slaapproblemen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Intoxicaties

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Hemochromatose

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Chronische nierschade (interne geneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Chronische nierschade (huisartsgeneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap

Lees meer

Chronische nierschade (multidisciplinaire richtlijn)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap en Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Recidiverende luchtweginfecties

Werkzaamheden
Methodologische advisering bij ontwikkeling richtlijn
Opdrachtgever
Erasmus Medisch Centrum

Lees meer

Transgenderzorg

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij ontwikkeling kwaliteitsstandaard
Opdrachtgever
Alliantie Transgenderzorg

Lees meer

Onderste luchtweginfecties

Werkzaamheden
Interim projectmanagement
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Comorbiditeit

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en eindredactie generieke module comorbiditeit
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap

Lees meer

Zakwoordenboek evidence-based geneeskunde

Werkzaamheden
Schrijven en eindredactie zakwoordenboek
Opdrachtgever
Bohn Stafleu van Loghum

Lees meer

GIN Conference Amsterdam

Werkzaamheden
Secretaris organisatiecomité internationaal congres Guideline International Network
Opdrachtgever
Guidelines International Network

Lees meer

GRADE voor interventies

Werkzaamheden
Lid werkgroep ontwikkeling rapport voor gebruik van GRADE
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Lees meer

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en eindredactie (t/m 2019), lid AQUA-netwerk en stuurgroep (vanaf 2020)
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Lees meer

Astma (kindergeneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Verwisseling van en bij patiënten

Werkzaamheden
Interim procesbegeleiding veiligheidsgids
Opdrachtgever
VMS Veiligheidsprogramma

Lees meer

Tools patiëntveiligheid

Werkzaamheden
Ontwikkelingtools implementatie patiëntveiligheidsthema´s
Opdrachtgever
VMS Veiligheidsprogramma

Lees meer

Kindergids

Werkzaamheden
Ontwikkeling kindergids voor patiëntveiligheid
Opdrachtgever
VMS Veiligheidsprogramma

Lees meer

High Risk Medicatie

Werkzaamheden
Interim projectmanagement en eindredactie voor veiligheidsgids
Opdrachtgever
VMS Veiligheidsprogramma

Lees meer

Rust ECG

Werkzaamheden
Opzet en ontwikkeling praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Praktijkrichtlijnenprogramma SAN

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

MRI

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Inspannings-ECG

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Fundusfotografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Enkel-arm index

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Echografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Echocardiografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

DEXA

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Lees meer

Rubricering zorgonderwerpen

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud web-based databases met kwaliteitsinstrumenten en epidemiologische onderbouwing
Opdrachtgever
Regieraad Kwaliteit van Zorg

Lees meer

Kwaliteitscanon

Werkzaamheden
Bijdrage aan kwaliteitscanon
Opdrachtgever
Regieraad Kwaliteit van Zorg

Lees meer

Standpunt Zorgstandaarden

Werkzaamheden
Ontwikkeling standpunt koepel
Opdrachtgever
Federatie Medisch Specialisten

Lees meer

Primaire tumor onbekend

Werkzaamheden
Projectmanagement (o.a. via pressure-cook) en evidence rapporten voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Lees meer

Nierstenen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Lees meer

Koorts

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

Bronchopulmonale dysplasie

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lees meer

HIV

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en publicatie richtlijn via website
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren

Lees meer

Vasculitis

Werkzaamheden
Eindredactie richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Plaveiselcelcarcinoom

Werkzaamheden
Evidence rapport en vertaling van een richtlijn naar een interactieve wiki
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Lichen sclerosus

Werkzaamheden
Procesbegeleiding pressure-cook traject en evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Erysipelas

Werkzaamheden
Procesbegeleiding pressure-cook traject en evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Basaalcelcarcinoom

Werkzaamheden
Vertaling van een richtlijn naar een interactieve wiki
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lees meer

Influenzapandemie

Werkzaamheden
Evidence rapport en procesbegeleiding voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Lees meer

Diabetes en arbeid

Werkzaamheden
Evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Lees meer

Elektrolytstoornissen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Lees meer

Astma bij volwassenen (huisartsgeneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap

Lees meer

Astma bij kinderen (huisartsgeneeskunde)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlands Huisartsen Genootschap

Lees meer

Cardio-oncologie

Werkzaamheden
Schrijven beleidsnotitie
Opdrachtgever
Nederlandse Hartstichting

Lees meer

Zorgwiki ECD

Werkzaamheden
Ontwikkeling zorgwiki bij electronisch cliëntendossier
Opdrachtgever
Nedap Healthcare

Lees meer

SMART doelen ECD

Werkzaamheden
Ondersteuning bij SMART formuleren doelen in electronisch cliëntendossier
Opdrachtgever
Nedap Healthcare

Lees meer

Astma paraplurichtlijn

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Longalliantie Nederland

Lees meer

Palliatieve zorg COPD

Werkzaamheden
Interim projectmanagement voor richtlijn
Opdrachtgever
Longalliantie Nederland

Lees meer

Oncologische revalidatie

Werkzaamheden
Evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Lees meer